11-03-17

Braunerhjelm medförfattare till internationell forskningsantologi

HandbookPontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och professor KTH, medverkar med ett kapitel i en ny Handbook of Research on Innovation and Entrepreneurship (David B. Audretsch, Oliver Falck, Stephan Heblich, Adam Lederer red.) utgiven av Edward Elgar Publishing. I handboken analyserar ledande entreprenörskapsforskare en mängd olika aspekter av innovation och entreprenörskap.

Pontus Braunerhjelms kapitel, Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth – Past Experiences, Current Knowlede and Policy Implications, finns utgivet som ett working paper av Entreprenörskapsforum och går att ladda ned i pdf-format via länken ovan.

Läs mer om handboken på Edward Elgar Publishing.