Arsberättelse2010_webb 11-04-08

Entreprenöriella höjdpunkter 2010!

Entreprenörskapsforums årsberättelse är här! Vår verksamhet berikades av många personers medverkan under det år som gått. Kanske finns du med på bild?! Skaffa dig en överblick över Entreprenörskapsforums nätverk bland forskare och beslutsfattare samt vår forskning, kommunikationskanaler, konferenser och andra verksamheter.

>> Läs årsberättelsen (.pdf)

-

-

-