11-05-11

Holmquist ny medlem i GEM-teamet

carin_holmquist_webbGEM, The Global Entrepreneurship Monitor, är ett världsomspännande och unikt forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder. Entreprenörskapsforum ansvarar för att den nationella undersökningen, analysen och rapporten och har nu fått förstärkning i arbetet i form av professor Carin Holmquist, Handelshögskolan i Stockholm.