11-05-17

Hur bidrar privata donationer till samhällsutvecklingen?

8juni_bildradVälkommen till ett seminarium om vikten av filantropi för mångfald, innovation och tillväxt den 8 juni. I en global ekonomi präglad av ökad rörlighet av individer, investeringar, finansiellt kapital och skattebaser förväntas filantropins roll bli allt viktigare. Senare års forskning pekar på betydelsen av donationer som en mekanism för att främja ekonomiskt välstånd och tillväxt.