11-05-18

Regelverk, skatter och patent för småföretagare

17maj_PanelDet andra seminariet av tre i serien Innovationspolitiskt ramverk 2.0 diskuterade regelverk, skatter och patent – förutsättningar för att kunskapssatsningar ska kunna resultera i nya och växande företag, ökade arbetstillfällen och investeringar. Johan Ekholm och Roger Svensson presenterade den senaste forskningen och en kunnig panel – och publik – följde upp med reflektioner och diskussion.