17maj_Panel 11-05-18

Regelverk, skatter och patent för småföretagare

Det andra seminariet av tre i serien Innovationspolitiskt ramverk 2.0 diskuterade regelverk, skatter och patent – förutsättningar för att kunskapssatsningar ska kunna resultera i nya och växande företag, ökade arbetstillfällen och investeringar. Johan Ekholm och Roger Svensson presenterade den senaste forskningen och en kunnig panel - och publik - följde upp med reflektioner och diskussion.