11-05-19

Innovationskraft genom regional rörlighet och samverkan

jarnvag_webbDet tredje och sista seminariet i serien Innovationspolitiskt ramverk 2.0 hålls den 14 juni fokuserar bl a på  universitetens roll, infrastruktursatsningar, rörlighet och nätverk samt tillgång till regionalt riskkapital. Dessa faktorer utgör alla viktiga delar i den regionala resursbasen för innovation. Välkommen med din anmälan!