11-06-08

Grannkommunens nyföretagsamhet smittar av sig

Thulins_tabeller_banner_smalNyföretagandet varierar kraftigt mellan olika regioner i Sverige och är högst i de tre storstadsregionerna. Dessutom är kommuner med en hög etableringsfrekvens ofta omgivna av andra kommuner med högt nyföretagande och vice versa. Det skriver Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH, i sin månatliga analys under vinjetten Thulins tabeller.