11-06-15

Så skapas regional innovationskraft

Ulf Hall + Göran Lindqvist webbEntreprenörskapsforum arrangerade den 14 juni det tredje och sista seminariet i serien Ett innovationspolitiskt ramverk 2.0. Regional storlek, universitetens roll, infrastruktursatsningar och rörlighet inom regionerna beskrevs som viktiga förutsättningar för regional innovationskraft.