11-06-30

Svenskar bland de minst benägna att starta företag

Omslagsjpgbild2Den 30 juni lanserade Entreprenörskapsforum den första nationella rapporten på tio år inom forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Sverige rankas på plats 47 av de 59 länder som ingår i årets undersökning när det gäller entreprenöriell aktivitet, och på plats 14 bland 22 industriländer. Svenskar förefaller vara bland de minst benägna att starta företag trots att de anser att det finns möjligheter att starta potentiellt lönsamma företag. Samtidigt uppger 30 procent att de avstår från att starta företag pga rädsla att misslyckas. Rapportförfattarna drar slutsatserna att ramvillkoren för företagande behöver stärkas och att någon entreprenörsdriven norm ännu inte etablerats i Sverige.

Sedan 2010 ansvarar Entreprenörskapsforum för de årliga svenska undersökningarna av entreprenöriell aktivitet inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Resultaten presenteras i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder.

Rapporten Entreprenörskap i Sverige 2011 visar att det faktiska nyföretagandet i landet är lågt och att det svenska entreprenörskapet återfinns på en blygsam position. Sedan 2006 kan visserligen en svag ökning skönjas i TEA-index, som beskriver total entreprenöriell aktivitet, något som främst förklaras av ökat entreprenörskap bland kvinnor. Men i jämförelse med Norden och andra små EU-länder uppvisar Sverige en lägre nivå av såväl nystartade som unga företag (mellan tre månader och 3½ år).

Läs hela pressmeddelandet »

Läs rapporten Entreprenörskap i Sverige 2011 i pdf-format »

Läs debattartikeln på SvD.se »