11-07-02

Entreprenörskapsforum i Almedalen

img_almedalen2010Fem seminarier under fyra dagar står på agendan när Entreprenörskapsforum besöker Almedalsveckan i Visby. Det kommer att handla om allt från globalisering, innovation och akademiskt entreprenörskap till kompetensförsörjning och filantropi. Ta del av hela programmet.

MÅNDAGEN DEN 4 JULI
Kl. 10.30–12.30 Från Globaliseringsråd till Globaliseringsforum

Regeringens Globaliseringsråd levererade för två år sedan en slutrapport med en mängd reformförslag. Vilka av dessa idéer – som främjar entreprenörskap, företagande och innovationer – är fortfarande relevanta idag? Medverkar gör fd ledamöter i Globaliseringsrådet och medlemmar i Globaliseringsforum.

MÅNDAGEN DEN 4 JULI
Kl. 13.00–14.45 Innovationskraft för framtidens innovatörer – Hur kan småföretag höja sin konkurrenskraft?

Arrangörer: Entreprenörskapsforum och VINNOVA
Hur kan små och medelstora företag arbeta med innovation för att höja sin konkurrenskraft? VINNOVA och Entreprenörskapsforum tar i en ny undersökning tempen på FoU-investeringar i innovativa små och medelstora företag. Har företagen råd att satsa på nya innovativa lösningar som gör att de stärker sin konkurrenskraft i den internationella konkurrensen? På seminariet presenteras och diskuteras undersökningsresultat om företags strategiska investeringar och prioriteringar.

TISDAGEN DEN 5 JULI
Kl. 10.30–12.30 – Forskare som företagare VS företagande baserat på forskning – vad funkar?

Företag som knoppas av från universitet och högskolor ses ofta som framtidens hopp. De förväntas kommersialisera forskning, ta fram innovativa produkter och skapa ekonomisk tillväxt. Men gör de verkligen det? En ny studie visar att avknoppningar från näringslivet presterar betydligt bättre både vad gäller omsättningstillväxt och överlevnad. Behövs offentliga satsningar på spin-offs från universitet och högskolor? Är satsningar på akademiskt entreprenörskap bortkastade?

ONSDAGEN DEN 6 JULI
Kl. 10:00 – 12:00 Nu är högkonjunkturen här, var är medarbetarna?

Entreprenörskapsforum och Företagarna
Samtidigt som Sverige har hög arbetslöshet råder också arbetskraftsbrist. Hur kan effektiviteten på arbetsmarknaden förbättras? Riskerar den bristande matchningen på arbetsmarknaden att sätta stopp för konjunkturuppgången? Hur kan flaskhalsar på arbetsmarknaden motverkas? Och vilken roll spelar utbildningssystemet? Vilka är det som får jobb i de snabbväxande företagen, s k gaseller? Det är frågor som ställs under detta seminarium om kompetensförsörjning och kompetensbrist.

TORSDAGEN DEN 7 JULI
Kl. 10.30–12.30 – Filantropi + företagande = samhällsutveckling
Senare års forskning pekar på betydelsen av filantropi som en mekanism för att främja ekonomiskt välstånd och tillväxt, privata donationer främjar angelägna samhälleliga ändamål. Hur kan donationer bidra till ökade forskningsresurser, förbättrat kulturutbud samt främja ekonomiskt välstånd? Entreprenörskapsforum har startat ett Filantropiskt forum som utifrån forskningsbaserade resultat verkar för en fördjupad förståelse och acceptans för filantropins positiva samhällseffekter.