11-08-22

Internationalisering av svenskt näringsliv

Professorerna Christian Ketels och Leona Achtenhagens kommande rapporter presenteras på Globaliseringsforums nästa styrgruppsmöte.

Christian Ketels och Leona Achtenhagens dispositioner på underlagsrapporterna presenteras. Globaliseringsforums styrgrupp får möjlighet att kommentera och ge synpunkter på dessa. Externa seminarier kring rapporterna hålls under hösten.

På bilden: styrgruppsledamöterna Birgitta Ed, Springtime, Per Juth, Swedfund, Lars Börjesson, Accenture och Göran Marklund, VINNOVA.

Läs mer om Globaliseringsforum »

Ta del av listan över styrgruppsledamöter »