11-08-30

Svenska uppfinnare i nytt ljus

Olof Ejermo, docent Lunds universitet, har i ett working paper tagit fram ny och unik information om antalet svenska uppfinningar och dess utveckling över tiden.

Rapporten visar att Sveriges uppfinnarandel med anknytning till offentlig sektor uppgår till cirka 6-8 procent – en mycket hög siffra internationellt sett.

Då ingår andelen patent där uppfinnare har hemvist inom akademin, cirka 4-6 procent under 2000-talet, och offentlig sektor som bidrar med cirka två procent. Detta antyder att Sverige har en nästan lika stor andel akademiska uppfinnare som i USA, trots stora skillnader i system. Vidare finner rapporten en mycket hög och stigande andel högutbildade bland uppfinnare: mer än 80 procent har högskoleutbildning och cirka 25 procent forskarutbildning.

Ladda ned WP:n i pdf-format »