11-09-12

Braunerhjelm i Tekniksprångets insynsråd

Sverige som kunskapsnation är beroende av att ungdomar intresserar sig för teknik och naturvetenskap. Ska vi klara den globala konkurrensen måste vi ligga i teknikens framkant och vara innovativa på dessa områden, säger Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och tidigare huvudsekreterare Globaliseringsrådet. Pontus Braunerhjelm sitter med i det Insynsråd som följer arbetet med Tekniksprånget. Initiativet till projektet togs av Industrivärden och Nordstjernan. Tekniksprånget kommer att ge alla avgångselever från gymnasiets N- och T-program möjlighet att ansöka om betald praktikplats på ledande svenska industriföretag. Idag, den 12 september, presenterar regeringen sin satsning på totalt 100 miljoner kronor under åren 2013 till och med 2015 på detta nationella praktikprogram.

Läs mer på regeringens webbplats »

Läs mer på Tekniksprångets webbplats »