11-09-15

Svenskt näringsliv i utveckling

Forskarna Gustav Martinsson, Lars Bengtsson och Anna Söderbloms kommande rapporter presenteras vid Näringspolitiskt forums styrgruppsmöte den 20 september.

Gustav Martinsson, ek dr, SIFR och KTH, presenterar sin kommande näringspolitiska basrapport och Anna Söderblom, ek dr HHS, presenterar en disposition på en rapport om det svenska riskkapitalets utveckling och struktur vid mötet.  Styrgruppen får möjlighet att ge synpunkter på dessa och professor Lars Bengtssons rapport om entreprenöriella universitet. Externa möten kring rapporterna kommer att hållas under hösten.

På bilden: Styrgruppsledamöterna Daniel Lind, Unionen, Hans Peter Larsson, PwC, Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv, Jonas Milton, Almega, Frédéric Delmar EM LYON och IFN och Per Adolfsson, Microsoft.

Läs mer om Näringspolitiskt forum >>

Se listan över styrgruppsledamöter >>