11-09-21

Budgeten saknar entreprenörfokus

För fortsatt välstånd krävs att förutsättningarna för entreprenörskap förbättras, anser Pontus Braunerhjelm.

–    Det är inte läge att stirra sig blind på prognoser, makroekonomernas track record vad gäller att förutse och förklara konjunktursvängningar är minst sagt skakigt. Det räcker med att gå tillbaka sex månader i tiden. Det viktiga nu är att lägga grunden för ett fortsatt välstånd i Sverige genom att skapa förutsättningar för entreprenörskap, företagsbyggande och innovationer som långsiktigt ökar tillväxten. Sunda statsfinanser är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor. Skatternas funktion är inte endast omfördelande utan är också ett viktigt styrinstrument för att skapa goda tillväxtförutsättningar. Kapital- och inkomstskatter måste vara jämförbara med vår omvärlds, dolda skatter på arbetskraft  bör avskaffas och risktagande i entreprenöriellt företagsbyggande inte straffbeskattas, säger Pontus Braunerhjelm, vd, Entreprenörskapsforum, i en kommentar till budgeten.