11-10-12

Kreativ förstörelse och produktivitet

I ett nytt Working paper från Entreprenörskapsforums medarbetare Pontus Braunerhjelm och Per Thulin undersöks i vilken utsträckning inträdet av nya företag påverkar produktiviteten hos etablerade företag. Läs mer och ladda ned som pdf.

 

Läs mer »