11-10-26

Swedish Economic Forum 2011

Den 18 november bjuder vi in till Swedish Economic Forum, där svenska och utländska forskare, företagare, entreprenörer och finansiärer diskuterar hur en ny svensk innovationsstrategi bör utformas. Vid konferensen lanseras Swedish Economic Forum Report: Ett innovationspolitiskt ramverk – ett steg vidare. I årets rapport fördjupar sig forskarna i hur innovationer påverkas av regleringar, lagar, skatter, konkurrens och offentlig sektor samt förvaltningspolitikens roll.

 

Läs mer och anmäl dig »