11-12-01

Kompetensutveckling i mikroföretag

Den 5 december bjuder Entreprenörskapsforum och Företagsakademin in till ett seminarium om kompetensutveckling i våra allra minsta företag. Professor Anders Lundström, Mittuniversitetet, presenterar en rapport om hur kompetensutveckling påverkar individer och mikroföretag och vi diskuterar bl a vikten av kompetensförsörjning för företagen och implikationer för tillväxt och välstånd.

 

Läs mer och anmäl dig »