12-01-19

Det svenska riskkapitalet

Näringspolitiskt forum, Entreprenörskapsforums mötesplats med fokus på förutsättningar för det svenska näringslivets utveckling och en långsiktigt uthållig tillväxt, presenterar den 30 januari rapporten The current state of the venture capital industry, av Anna Söderblom,  Handelshögskolan i Stockholm. OBS! FULLSATT

Läs mer och anmäl dig »