12-03-21

Global entreprenörskapskongress i Liverpool

Som Kauffman Foundations svenska samarbetspartner i Global Entrepreneurship Week (GEW) var Entreprenörskapsforum på plats i Liverpool under Global Entrepreneurship Congress 2012.  Kongressen samlade 3 500 deltagare från 125 länder och talade gjorde bl a Virgin-imperiets grundare Richard Branson.

Läs mer »