12-03-27

Unemployment, Migration and Nationalism – Threats to EU Cohesion?

Hur påverkar den pågående krisen EUs gränser och migrationspolitiken? Hur påverkar ökande arbetslöshet och en groende nationalism möjligheterna att upprätthålla och utveckla den gemensamma arbetsmarknaden? I samarbete med Europaperspektiv och Skåne European Office bjuder Entreprenörskapsforum in till ett seminarium i Bryssel den 23 april.

>> Läs mer