12-03-29

Den kunskapsintensiva industrin utgör en liten del av svenskt näringliv

Rapporten kartlägger förutsättningarna för Sveriges näringsliv genom en internationell komparativ studie. I rapporten visas hur svensk ekonomi utvecklats jämfört med ett urval andra länder med avseende på de faktorer som enligt modern tillväxtforskning påverkar ett lands utveckling. Likaså redogörs för det svenska näringslivets specialisering under de senaste decennierna fördelat på kunskapsintensiva tjänste- och industribranscher. Bland annat konstateras att den mer kunskapsintensiva industrin utgör en mycket liten del av svenskt näringsliv och att tillväxten varit begränsad.

Rapporten är den trejde rapporten från Näringspolitiskt forum och är  författad av Gustav Martinsson, Institute for Financial Research (SIFR), Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

>> Ladda ned rapporten (.pdf)