12-04-12

Regeringens regelförenkling – betyg IG!

Regeringen påbörjade 2006 ett regelförenklingsarbete med syftet att skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag, förmå dem att anställa fler och därigenom minska utanförskapet i landet. Frågan är förstås hur det blev. Per Thulin ger svaret i april månads Thulins tabeller.

Läs mer »