12-04-16

Carin Holmquist är ny ledamot i Entreprenörskapsforums styrelse

Professor Carin Holmquist är en välkänd entreprenörskapsforskare som är mest känd för sin mångåriga forskning om kvinnors företagande och entreprenörskap. Hon är professor vid Handelshögskolan i Stockholm och chef för Center för Entreprenörskap och Affärsskapande. Carin Holmquist ingår också i det svenska GEM-teamet.

Styrelsen, som sedan årsskiftet leds av Melker Schörling, är därmed fulltalig och representerar en stor bredd och erfarenhet från såväl forskning och företagande som beslutfattande och opinionsbildning.

>> Entreprenörskapsforums styrelse