12-04-17

Sveriges position på världsmarknaden

Hur väl positionerat är Sverige för att hantera framtida utmaningar, globala strukturförändringar och en tilltagande global konkurrens? Den 4 maj bjuder Entreprenörskapsforum in till lanseringen av rapporten Sweden´s Position in the Global Economy, författad av Christian Ketels, forskare vid HHS och Harvard Business School.

>> Läs mer