12-05-21

Hur står sig Europa i konkurrensen?

På Europadagen, 9 maj, deltog Pontus Braunerhjelm och EU-minister Birgitta Ohlsson m fl  i ett samtal om Europas konkurrenskraft arrangerat av Regeringskansliet i samarbete med Sieps. Bl a diskuterades huruvida EU kommer att förvandlas från ekonomiskt kraftcentrum till världens största museum eller om utvecklingen går att vända.