12-06-08

Alla är olika, särskilt politiker

Skiljer sig politikernas syn på vad som är viktigt för ett gynnsamt småföretagsklimat från den i övriga populationen riskerar politiska åtgärdsprogram som syftar till att stimulera ett kreativt entreprenörskap att bli ineffektiva eller kanske rent av kontraproduktiva.

>> Läs Thulins Tabeller