12-08-13

Europeiska entreprenörer: Les misérables

The Economist skriver att den europeiska krisen inte bara är en Eurokris utan även en tillväxtkris som beror på misslyckande att uppmuntra duktiga entreprenörer. Data från Global Entrepreneurship Monitor, där Entreprenörskapsforum är den svenska noden, lyfts fram för att illustrera Europas problem med att skapa företag som växer.

Läs artikeln »