12-08-15

Ett ramverk för innovationspolitiken

Den 21 augusti 2012 lanserade Entreprenörskapsforum, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Institutet för Näringslivsforskning (IFN) boken Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?

Läs mer »