12-09-07

Fart och fläkt på Entreprenörskapsforum

I höst händer mycket på Entreprenörskapsforum. Tre nya forskningsledare är på plats och projektidéer sprudlar, seminarier planeras och publikationer ligger i lanseringskö.

Johan Eklund, ny forskningsledare och ekon dr, påbörjar ett nytt forskningsprojekt, Regleringar, entreprenörskap och dynamiska marknader.

– Regleringar (regulatory economics) är ett högaktuellt ämne och internationellt pågår ett omfattande arbete med att åstadkomma effektivare och mera ändamålsenliga regleringar. Särskilt USA, Kanada och Storbritannien har kommit mycket långt i sitt arbete med regelförenklingar för företag. Sverige har mycket att lära av dessa länder.

Johanna Palmberg, ny forskningsledare och ekon dr, har forskat på bolagsstyrning (corporate governance) och tar med sig sina erfarenheter till Entreprenörskapsforum.

– Jag kommer att titta närmare på familjeföretag och ägarfrågor. Tidigare har jag studerat hur familjeägda börsbolag skiljer sig från andra börsbolag. Det blir nu intressant att studera detta i små- och medelstora företag.

Maria Adenfelt, ny forskningsledare och docent, tar sig an ett nytt forskningsområde på Entreprenörskapsforum, Uppdrag Välfärd, kring hur framtidens välfärdstjänster ska utföras, organiseras, styras, och utvärderas.

– Vi kommer att samarbeta med Leading Health Care och Fores i ett projekt som bl a lyfter frågorna: Hur påverkar dagens mångtydiga styrning möjligheterna till att utveckla nya produkter och tjänster?  Vad karakteriserar ett bra ledarskap inom välfärdssektorerna? Vilka mål vill vi nå med tillgängliga medel för styrning, ledning och organisering av välfärdens verksamheter?

Många spännande frågeställningar kommer alltså att få sina svar – håll dig uppdaterad i vad som händer genom att prenumerera på Entreprenörskapsforums nyhetsbrev.

Prenumerera på nyhetsbrev >>

Kontakta forskningsledarna >>

Läs mer om forskningsledarna >>

Läs mer om Entreprenörskapsforums forskningsområden >>

_

_