12-09-10

Europas bilindustri fortsätter att krisa medan det talas om en återindustrialisering av USA. Barack Obama talade nyligen om att få fart på den inhemska industrin. Pontus Braunerhjelm, professor KTH och vd Entreprenörskapsforum, anser att det är möjligt att få en ökad tillverkning i USA.