12-09-20

Höstbudgeten framhäver ramverk för gott företagsklimat

I dag lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2013 till riksdagen. Här framkommer att regeringen numera anser att ett ramverk utgör grunden för ett gott företagsklimat samtidigt som behovet av satsningar på forskning, innovation och utbildning framhävs. Entreprenörskapsforum har i flera forskarrapporter pekat just på behovet av åtgärder på dessa områden.

Här framhäver Entreprenörskapsforum behovet av ett ramverk för innovationspolitiken:

Referat från boklanseringen: Ett ramverk för innovationspolitiken.

Rapporten Ett innovationspolitiskt ramverk. Ett steg vidare – Swedish Economic Forum Report 2011.

Rapporten En innovationsstrategi för Sverige  – Swedish Economic Forum Report 2010.