12-09-26

Värdeskapande styrning i familjeföretag

Entreprenörskapsforums forskningsledare Johanna Palmberg är medarrangör till en konferens om värdeskapande styrning i familjeföretag på Hanken School of Economics i Helsingfors.