12-10-04

Goda tider för samhälleliga insatser

Just nu ser jag en möjlighet kring filantropi, säger Hans Peter Larsson, skattejurist och styrgruppsmedlem i Näringspolitiskt forum. Allt fler vill göra något bra, och ge tillbaka till samhället samtidigt som de skapar sig ett namn, en ställning.