12-10-09

Ensidiga satsningar på FoU riskerar hämma tillväxt

Att generera ny kunskap står högt på den politiska dagordningen. Sverige når sedan lång tid tillbaka EUs 2020-mål om att minst tre procent av BNP ska gå till satsningar på forskning och utveckling, FoU. Men för att den nya kunskapen ska komma samhället till nytta och leda till ekonomisk tillväxt krävs ett ramverk som uppmuntrar entreprenörskap skriver Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH.

>> Läs månadens Thulins Tabeller