12-10-12

Äntligen är innovationsstrategin här!

I morse presenterade näringsminister Annie Lööf regeringens nationella innovationsstrategi. Entreprenörskapsforums VD, Pontus Braunerhjelm, kommenterade strategin med att den ligger rätt i analys och uppställda mål, men är mer sparsam när det gäller medel för att uppnå dessa.

– Det är viktigt med en gemensam vision som omfattar hela regeringen, vi får hoppas att tydligheten i hur den ska förverkligas blir klarare med tiden, säger Pontus Braunerhjelm. Och äntligen hänger inte ihop med att rapporten är sen utan att vi sett fram emot att ta del av innehållet i innovationsstrategin.

Pontus Braunerhjelm, som också är professor vid KTH, har under lång tid och i flera forskarrapporter pekat just på behovet av ett innovationspolitiskt ramverk med åtgärder på dessa områden.

Här framhäver Entreprenörskapsforum behovet av ett ramverk för innovationspolitiken:

Referat från boklanseringen: Ett ramverk för innovationspolitiken.

Swedish Economic Forum Report 2011: Ett innovationspolitiskt ramverk. Ett steg vidare.

Swedish Economic Forum Report 2010: En innovationsstrategi för Sverige.

Ta del av regeringens innovationsstrategi.