12-10-31

Anders Borg till Swedish Economic Forum

Den 19 november kommenterar finansminister Anders Borg och chefsekonomerna Heidi Elmér och Stefan Fölster Swedish Economic Forum Report 2012 som har den preliminära titeln Entrepreneurship, norms and the business cycle.