12-11-12

Industrin är avgörande

Det är ­avgörande för svensk ekonomi att de stora teknik- och kunskapsintensiva företagen finns kvar i landet. De har inte bara stor regional betydelse för jobben, utan står också för 92 procent av de privata FoU-investeringarna, skriver Pontus Braunerhjelm, Martin Andersson, Olof Ejermo och Per Thulin på DI Debatt.

Läs artikeln »