12-11-13

Sverige som kunskapsnation

I denna rapport analyseras betydelsen av multinationella företag och deras roll i kunskapsekonomin. Rapporten tydliggör den strategiska och långsiktiga vikten av att Sverige förmår behålla och fortsätta vara attraktivt som lokaliseringsland för de stora kunskaps- och teknikintensiva multinationella företagen.

Läs mer och ladda ner rapporten »