12-11-20

Entreprenörskap avgörande för framtida välstånd

En ökning i BNP per capita ses ofta som synonymt med en ökning av invånarnas levnadsstandard. Prognoser för hur demografi, arbetskraftsdeltagande och arbetslöshet förväntas utvecklas under de närmaste tio åren innebär att en ökning av BNP per capita kommer vara helt beroende av ökad produktivitet. Det krävs entreprenörer och nyföretagande för att generera samhällsekonomiska vinster, skriver Per Thulin i november månads Thulins Tabeller.