12-12-18

Filantropi för förändring


Vid Filantropiskt forums luciaseminarium flyttades fokus från de vanligaste anglosaxiska förebilderna, till företagare i vårt land som – utöver själva företagandet – bidragit och bidrar till samhället genom donationer, insatser och engagemang.


Läs referatet »