13-01-07

Anders Carlberg avliden

Anders Carlberg

Anders Carlberg, grundare av Fryshuset, var en aktiv medlem i Filantropiskt forums styrgrupp. Han var en viktig opinionsbildare för fenomenet filantropi. I samband med vårt Stockholm Philanthropy Symposium i maj 2012 medverkade han bl a i ”Nordegren i P1” och förklarade filantropers förmåga att förstå utsatta människors behov, att fatta snabba beslut och att satsa på innovativa projekt. ”Det handlar om människor med ett engagemang, inte med ett dåligt samvete”, sammanfattade Carlberg i radioprogrammet betydelsen av enskilda filantroper.

I styrgruppen för Filantropiskt forum bidrog han också genom berättelser om Fryshusets projekt runt om i Sverige och vilken betydelse dessa sociala innovationer har haft för dem som varit involverade.

– Anders var en person som gjorde världen bättre och som inspirerade andra att bli bättre än vad de själva trodde sig vara. Han var en mycket engagerad ledamot i Filantropiskt Forum under hela 2012 och drivande vad gällde idéer och inspel om hur filantropin kunde stärkas i Sverige. Han lämnar ett stort tomrum efter sig, säger Maria Rankka, ordförande i styrgruppen för Filantropiskt forum, och Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum i en kommentar.

 

Läs mer om Filantropiskt forum »

Foto: Fryshuset