13-01-30

Entreprenörskapsforums och IFNs projekt når forskartoppen

papperEntreprenörskapsforums och Institutet för Näringslivsforsknings, IFNs, gemensamma projekt Entreprenörskapets ekonomi presenteras i det senaste numret av den ansedda tidskriften Industrial and Corporate Change där vd-arna och professorerna Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson är gästredaktörer. Några av artiklarna hamnar också på en internationell tio i topp-nedladdningslista.

Internationella toppforskare och yngre svenska forskare i samarbete
Forskningsprojektet Entreprenörskapets ekonomi är ett gemensamt projekt mellan Entreprenörskapsforum och IFN där åtta internationella toppforskare samarbetar med nio yngre disputerade svenska forskare kring frågeställningar kopplade till institutionernas utformning. Det övergripande syftet med projektet är att använda nationalekonomiska analysmetoder för att studera hur olika faktorer påverkar entreprenörskap, innovationer och näringslivsdynamik. Ambitionen har varit att jämföra utfallet i två länder med skilda institutioner, normer och traditioner vad gäller entreprenörskap. Forskningsprojektet har genererat värdefull kunskap om hur olika institutioner och regelverk påverkar den entreprenörsdrivna ekonomiska tillväxten, en kunskap som kan vara av avgörande betydelse för entreprenörskapets och välståndets framtida utveckling i såväl Sverige som andra länder.

Gästredaktörer i Industrial and Corporate Change
Samtliga projektets nio artiklar har publicerats i den internationellt ansedda tidskriften Industrial and Corporate Change (volume 22, issue 1 February 2013) där Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH och Magnus Henrekson, vd och professor IFN, agerar gästredaktörer i det senaste numret. Huvudbudskapet i Industrial and Corporate Change är att i en analys av entreprenörskap är det centralt att relevanta institutioner tas med i beräkningen. Få, om några, samhällen har lyckats helt stävja individens strävan efter att skapa nytt och att gör det för personlig vinning. Det finns dock stora skillnader i vilken utsträckning samhällen lyckats dra nytta av, snarare än att förlora på, dessa mänskliga drag.

I avslutningen till de åtta artiklarna sägs bland annat att vi kan vara ganska säkra på att olikheterna har mycket att göra med institutionella skillnader, främst på detaljnivå, men,” vi vet  fortfarande ganska lite om de reella effekterna, och hur företagare reagera på specifika institutionella förändringar. Än mindre vet vi om när och hur entreprenöriella ansträngningar leder till institutionella reformer.”

Artiklar på akademisk tio-i-topp-nedladdningslista
Tre av artiklarna hamnar också på SSRNs tio i topp-nedladdningslista, nämligen Does academic entrepreneurship pay? av Thomas Åstebro, Pontus Braunerhjelm, och Anders Broström, Entrepreneurship, institutions, and economic dynamism: lessons from a comparison of the United States and Sweden av Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson och Entrepreneurial commercialization choices and the interaction between IPR and competition policy av Joshua S. Gans och Lars Persson.

De övriga sex artiklarna är:

”Institutions and venture capital” av Josh Lerner och Joacim Tåg (IFN).

”University entrepreneurship and professor privilege” av Erika Färnstrand Damsgaard (affilierad IFN) och Marie C. Thursby.

“The choice of organizational form by closely-held firms in Sweden: tax versus non-tax determinants” av Karin Edmark (IFN) och Roger H. Gordon.

“Characteristics and performance of new firms and spinoffs in Sweden” av Martin Andersson och Steven Klepper.

“Billionaires” av Tino Sanandaji (IFN) och Peter T. Leeson.

”Local multipliers and human capital in the United States and Sweden” av Enrico Moretti och Per Thulin.

 

Ta del av artiklarna i Industrial and Corporate Change

Läs mer om projektet Entreprenörskapets ekonomi 

Läs mer om SSRNs nedladdninglista