13-02-05

Forskning om regionala tillväxtfaktorer och kluster belönas med 100 000 euro

notis_bildMaryann Feldman, professor vid University of North Carolina, tilldelas det världsledande Global Award for Entrepreneurship Research 2013. Feldman får priset för sin framstående forskargärning om innovationer, akademiskt entreprenörskap och faktorer som driver regional tillväxt. Prissumman är 100 000 euro.

Årets Global Award for Entrepreneurship Research tilldelas professor Maryann Feldman, Heninger Distinguished Professor in the Department of Public Policy at the University of North Carolina.

Professor Maryann Feldman är mest känd för sin forskning inom innovationers geografi med fokus på just entreprenörskapets betydelse vid tillkomsten av regionala industrikluster.

–        ­Professor Feldmans har genom sin forskning bidragit till förståelsen av innovationsområden, kommersialisering av akademisk forskning och bidragande faktorer till teknologisk förändring och ekonomisk tillväxt, säger professor Bo Carlsson, Case Western Reserve University och ordförande i priskommittén.

Professor Maryann Feldmans arbete har även haft betydande policyrelevans. Hon har vittnat inför amerikanska kongressen angående innovations- och entreprenörskapsrelaterade frågor och varit strategiskt rådgivare åt regionala och kommunala beslutsfattare såväl som entreprenörskapsorganisationer.

Global Award for Entrepreneurship Research tilldelas årligen en forskare som väsentligt bidragit till att öka kunskapen inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Priset är, med sin globala ansats och en prissumma på 100 000 euro, unikt i sitt slag.

Prisets grundare är Entreprenörskapsforum, medgrundare Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medfinansiär VINNOVA och donator Melker Schörling.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni i Stockholm den 15 maj.

För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org.