13-02-13

Konkurrera utan kunskap i en kunskapsdriven ekonomi?

Thulins_tabeller_banner_smalSverige har under lång tid hamnat allt längre ner på OECD:s lista över grundskoleelevers resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Det är anmärkningsvärt att Sverige ändå rankas bland de allra bästa länderna avseende kreativitet och innovation, skriver Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH i februari månads Thulins Tabeller.