13-02-15

Den kreativa storstadsregionen

Öresundsregionen 059Fungerande infrastruktur, internationella lärosäten och tolerans framhölls som avgörande för en dynamisk och växande storstadsmetropol när Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Handelskammaren presenterade boken ”Öresundsregionen – den kreativa metropolen” (Dialogos).

 

Läs referatet »