Öresundsregionen 059 13-02-15

Den kreativa storstadsregionen

Fungerande infrastruktur, internationella lärosäten och tolerans framhölls som avgörande för en dynamisk och växande storstadsmetropol när Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Handelskammaren presenterade boken ”Öresundsregionen – den kreativa metropolen” (Dialogos).

 


Läs referatet »