13-03-06

Nyföretagandet glest i mellanstora regioner

Thulins_tabeller_banner_smal

Små och stora regioner är i genomsnitt mer företagstäta än mellanstora regioner. Större orter tenderar att locka fram fler affärsmöjligheter och i de minsta orterna startas företag som enda alternativ till anställning, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i mars månads Thulins Tabeller.

>> Läs  månadens Thulins tabeller