Thulins_tabeller_banner_smal 13-03-06

Nyföretagandet glest i mellanstora regioner


Små och stora regioner är i genomsnitt mer företagstäta än mellanstora regioner. Större orter tenderar att locka fram fler affärsmöjligheter och i de minsta orterna startas företag som enda alternativ till anställning, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i mars månads Thulins Tabeller.


>> Läs  månadens Thulins tabeller