Panel1_21mars 13-03-28

Litet land, gränslösa marknader – svenska företag i en globaliserad värld

Den 21 mars arrangerade Entreprenörskapsforum en heldagskonferens på temat svenska företag i en globaliserad värld. Upplägget utgick från de fem rapporter som Globaliseringsforum hittills levererat. Dagen erbjöd intressanta diskussioner om konkurrenskraft, innovation, marknadskunnande, interaktioner mellan små och stora företag samt policyförslag till den ekonomiska politiken.

>> Läs referatet