13-04-02

Filantropins betydelse för städers attraktivitet

banner_filiantropi_500I samarbete med Stockholms Handelskammare bjuder Filantropiskt forum in till en diskussion om hur filantropi kan driva innovation och utveckling. Medverkar gör bland andra Dilsa Demirbag Steen, grundare Berättarministeriet, Amelie Silfverstolpe, grundare Volontärbyrån och rådgivare inom filantropi och Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare.