Förenkling 13-04-03

Höj statusen på regelförenklingar

Ledarsidan i Dagens Industri framhåller vikten av att skatterna kommer in i regelförenklingsarbetet och att enklare regler får högre status hos både statsministern och finansministern. Entreprenörskapsforums Johan Eklunds rapport om regelbördan på skatteområdet lyfts fram för att underbygga argumentet.